Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Algemene Leden Vergadering 14 april 2019

14 april @ 13:30 - 17:00

De Algemene Leden Vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Scandia.

Locatie: HF de Witte, De Bilt

Aanvang: 13.30 uur

Inloop vanaf 13.00 uur

01.       Opening door de voorzitter en vaststelling agenda, afwezig met kennisgeving

02.       Goedkeuring notulen ALV van 13 mei 2018 (zie Scandia nr. 306 zomer 2018)

03.       Ingekomen en uitgegane stukken met betrekking tot de ALV

04.       Jaarverslag secretariaat over 2018 (zie elders in dit clubblad)

05.       Financieel jaarverslag over 2018 (zie elders in dit clubblad) en begroting 2019 (opvraagbaar)

06.       Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie en reserve lid

07.       Financieel jaarverslag 2018 en verslag Commissie Noodfonds 2018

08.       Fokkersoverleg (d.d. 10 februari 2019): goedkeuring van de wijzigingen in het VFR.
              Kort verslag hiervan: zie elders in dit clubblad

09.       Locatie Jonge Hondendag en KCM

10.       Bestuursverkiezing: Geri Schouten is aftredend en herkiesbaar.
             Wilma was interim voorzitter en legt deze functie neer.

             Fred Menkveld wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter.

            Tineke van de Wolde treedt tussentijds af.

             Tegenkandidaten kunnen volgens de procedure zoals in de statuten vermeld, worden ingediend bij het        secretariaat.(zie website)

11.       Pauze

12.       Vooruitblik op activiteiten verenigingsjaar

13.       Rondvraag

14.       Sluiting.

Gegevens

Datum:
14 april
Tijd:
13:30 - 17:00
Evenement Categorie:
Website:
www.scandia-rasvereniging.nl/evenement

Organisator

SCANDIA
E-mail:
evenementenscandia@gmail.com

Locatie

H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
De Bilt, 3731CL Nederland
+ Google Maps