Bestuur

SCANDIA: Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.
Opgericht 1 mei 1950, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785 . Scandia kent voor probleemgevallen een Noodfonds, voor informatie klik hier.

BESTUUR:

Voorzitter:
Dhr. F (Fred) Menkveld

Secretaris:
Mw. L. (Lia) Oele-Overbeeke

Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. C.E.(Chris) Dutilh

Algemeen Lid:
Mw. G.(Geri) Schouten
Mw. G.(Iet) Roseboom
2 Vacatures

Commissies

Redactiecommissie : 
Dorothee den Hartog (eindredactie)
Lia Oele-Overbeek
Annemarie Klaucke
Patrick van der Wolde (webmaster)

Rascorrespondenten : 
Finse Spits: Iet Roseboom
Groenlandhond: Francien Kamp
Karelisch Berenhond: Virginia Ponder
Lapinporokoira: Yvonne van Doorn
Laika rassen en Jämthund: Jacqueline Winkelman
Noorse Elandhond gr/zw: Jet Hoen
Noorse Lundehund: Lynda Lemmens
Norrbottenspets: Cela den Biesen
Västgötaspets: Betty Petrus
Zweedse Lappenhond: Dorothee den Hartog

Fokbeleidscommissie:
Voorzitter: Iet Roseboom
Dorothee den Hartog
Dorine Heijnis-Koster
Annemarie Klaucke
Ellen Koeleman
Betty Petrus

Evenementen/tentoonstellingscommissie:
Voorzitter: Geri Schouten
Iet Roseboom
Vacant

Commissie Werkende honden:
Lia Oele a.i.
Betty Petrus a.i.

Commissie Noodfonds:
Chris Dutilh (voorzitter/penningmeester)
Sylvia Mathlener (secretaris)
Geri Schouten (alg. lid/clubwinkeltje)

Commissie Opleidingen:
Wilma Roem
Jet Hoen
Manon Vos
Iet Roseboom

Ereleden postuum:
Mw. S.E. van Boetzelaer
Dhr. Bonnema
Mw. J. Buirma-Veenhof
Mw. N. Duyvendak
Mw. Hey-Zollinger
Mw. J.W.H. Scholtens-Keijzer
Mr. M.J.C. Vrij
Mw. J. Vrij-Mager 

Ereleden:
Mw. H.A. van Esch-MolanusDhr. R.R.G. FisherMw. Dorothee den Hartog
Dhr. B.L. van Oosten
Dhr. H.J.W. Janssen
Mw. Geri Schouten-Torsius

SCANDIA geeft een clubblad uit voor haar leden dat vier maal per jaar verschijnt.

Via deze link kunt u het secretariaat, penningmeester of ledenadministratie bereiken

Betalingsinformatie