Bestuursgegevens

Bestuur

SCANDIA: Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.
Opgericht 1 mei 1950, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785 . Scandia kent voor probleemgevallen een Noodfonds, voor informatie klik hier.

BESTUUR:

Voorzitter:
Dhr. F (Fred) Menkveld

Secretaris:
Mw. L. (Lia) Oele-Overbeeke

Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. C.E.(Chris) Dutilh

Algemeen Lid:
Mw. D. (Dorine) Gijlstra-Kersten
Mw. G.(Geri) Schouten
Mw. G.(Iet) Roseboom
Vacant

Commissies

Redactiecommissie : 
Dorothee den Hartog (eindredactie)
Lia Oele-Overbeek
Annemarie Klaucke
Patrick van der Wolde (webmaster)

Rascorrespondenten : 
Finse Spits: Iet Roseboom
Groenlandhond: Francien Kamp
Karelisch Berenhond: Virginia Ponder
Lapinporokoira: Yvonne van Doorn
Laika rassen en Jämthund: Jacqueline Winkelman
Noorse Elandhond gr/zw: Jet Hoen
Noorse Lundehund: Lynda Lemmens
Norrbottenspets: Cela den Biesen
Västgötaspets: Betty Petrus
Zweedse Lappenhond: Dorothee den Hartog

Fokbeleidscommissie:
Voorzitter: Iet Roseboom
Dorothee den Hartog
Dorine Heijnis-Koster
Annemarie Klaucke
Ellen Koeleman
Betty Petrus

Evenementen/tentoonstellingscommissie:
Voorzitter: Geri Schouten
Iet Roseboom
Vacant

Commissie Werkende honden:
Dorine Gijlstra-Kersten
Vacant

Commissie Noodfonds:
Chris Dutilh (voorzitter/penningmeester)
Sylvia Mathlener (secretaris)
Geri Schouten (alg. lid/clubwinkeltje)

Commissie Opleidingen:
Wilma Roem
Jet Hoen
Manon Vos
Iet Roseboom

Ereleden postuum:
Dhr. Bonnema
Mw. N. Duyvendak
Mw. J.W.H. Scholtens-Keijzer
Mw. Hey-Zollinger
Mr. M.J.C. Vrij
Mw. J. Buirma-Veenhof
Mw. S.E. Baronesse van Boetzelaar
Mw. J. Vrij-Mager 

Ereleden:
Mw. Dorothee den Hartog
Dhr. B.L. van Oosten
Dhr. H.J.W. Janssen
Mw. Geri Schouten

SCANDIA geeft een clubblad uit voor haar leden dat vier maal per jaar verschijnt.

Via deze link kunt u het secretariaat, penningmeester of ledenadministratie bereiken

Betalingsinformatie