BESTUURSSAMENSTELLING

SCANDIA: Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen.
Opgericht 1 mei 1950, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40478785 .
Gerelateerd aan SCANDIA is de Stichting Noodfonds, voor informatie klik hier.
BESTUUR:

Voorzitter:
Mw. W.(Wilma) Roem

 

Secretaris:
Mw. L. (Lia) Oele-Overbeeke

 

Penningmeester en ledenadministratie:
Dhr. C.E.(Chris) Dutilh

 

Algemeen Lid:
Mw. D. (Dorine) Gijlstra-Kersten

Mw. L. (Lia) Oele-Overbeeke

Mw. G.(Geri) Schouten
Mw. J.A.H.(Tineke) van der Wolde-de Groot

Mw. G.(Iet) Roseboom

 
Redactiecommissie : Dorothee den Hartog (eindredactie), Dorine Gijlstra-Kersten, Annemarie Klaucke, Patrick van der Wolde (webmaster)
Rascorrespondenten/ rasspecialisten 

Finse Spits: Iet Roseboom
Groenlandhond: Francien Kamp
Karelisch Berenhond: Virginia Ponder
Laplandse Herdershond: Patrick van der Veen
Laika rassen en Jämthund: Ellen Gerritsen
Noorse Elandhond gr/zw: Jet Hoen
Noorse Lundehund: Dorette Lambregts
Norrbottenspets: Cela den Biesen
Västgötaspets:
Zweedse Lappenhond: Dorothee den Hartog

Fokbeleidscommissie: Voorzitter: Iet Roseboom, Dorothee den Hartog, Dorine Heijnis-Koster, Annemarie Klaucke, Margriet de Kloet, Ellen Koeleman, Betty Petrus

Evenementen/tentoonstellingscommissie: Voorzitter: Geri Schouten, Iet Roseboom, Tineke van der Wolde

Commissie Werkende honden: Dorine Gijlstra-Kersten, Tineke van der Wolde

Commissie Noodfonds: Chris Dutilh (voorzitter/penningmeester), Sylvia Mathlener (secretaris), Geri Schouten (alg. lid/clubwinkeltje)

Ereleden postuum: Dhr. Bonnema, Mw. N. Duyvendak, Mw. J.W.H. Scholtens-Keijzer, Mw. Hey-Zollinger, Mr. M.J.C. Vrij, Mw. J. Buirma-Veenhof, Mw. S.E. Baronesse van Boetzelaar, Mw. J. Vrij-Mager


Ereleden: Mw. Dorothee den Hartog, Dhr. B.L. van Oosten, Dhr. H.J.W. Janssen, Mevr. Geri Schouten

SCANDIA geeft een clubblad uit voor haar leden dat vier maal per jaar verschijnt.

Via deze link kunt u het secretariaat, penningmeester of ledenadministratie bereiken

Betalingsinformatie